File:Особливості використання запитів в об’єктній СУБД db4o, їх порівняння з запитами SQL (Сергей Компан, OSDN-UA-2012).pdf